Oferta badawcza

Porozymetria rtęciowa jest jedną z podstawowych metod wyznaczania parametrów struktury porów materiałów porowatych i jest główną metodą wyznaczania rozkładu wymiarów porów. Metoda ta polega na eksperymentalnym wyznaczeniu tzw. krzywej potencjału kapilarnego, wiążącej objętość rtęci wciśniętej w próbkę materiału porowatego z ciśnieniem wciskania, oraz na jej interpretacji w oparciu o model przebiegu tego procesu w materiale porowatym. Standardowym modelem architektury porów wykorzystywanym w porozymetrii rtęciowej jest model kapilarny, w którym przestrzeń porów tworzy wiązka kapilar o stochastycznym rozkładzie średnic przenikających całą próbkę materiału porowatego.

Badania struktury porów materiałów porowatych znajdujących zastosowanie w różnych dziedzinach, warunkują doskonalenie pożądanych właściwości tych materiałów, zapewniając wzrost konkurencyjności firmom je wykorzystującym.

Porozymetria Rtęciowa

Porozymetr Rtęciowy Autopore 9220Badanie materiałów metodą porozymetrii rtęciowej (porozymetr rtęciowy Autopore 9220 firmy Micromeritics), zakres średnic porów od 0,003 [mikrometra] do 360 [mikrometra]

Porozymetr Rtęciowy Autopore 9220 firmy Micromeritics

Porozymetria Gazowa

Multipicnometr Helowy QuantachromePomiar porowatości objętościowej metodą sprężania gazu (Multipicnometr Helowy Quantachrome).

Multipicnometr Helowy Quantachrome

Wyznaczane Parametry

Zastosowania