Kontakt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz
pok. 207c
tel. +48 52 3257640
e-mail: kempinski@ukw.edu.pl