Badania w ramach pracy doktorskiej

W części eksperymentalnej realizowane są badania materiałów modelowych, naturalnych oraz technicznych metodą wciskania rtęci celem wyznaczenia krzywych potencjału kapilarnego oraz weryfikacji rozwijanych procedur wyznaczania parametrów struktury porów.