Współpraca z przedsiębiorstwami

Wśród przedsiębiorstw, z którymi została nawiązana współpraca udokumentowana umową lub listem intencyjnym, można wyróżnić:

  1. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego z siedzibą w Krakowie – współpraca udokumentowana umową. W ramach podpisanej umowy z w/w Stowarzyszeniem wykonano serię badań metodą porozymetrii rtęciowej dotyczą problematyki oceny podatności murów licowych na wykwity. Zrealizowane badania mają na celu opracowanie propozycji prognozowania trwałości murów na podstawie oceny integralności elementów zespolonych. Elementem oceny jest struktura muru, zdefiniowana przez porowatość i przepuszczalność elementów składowych, oraz układu. W rezultacie będzie możliwe opracowanie składu zaprawy wzorcowej, której struktura w najniższym stopniu jest zależna od warunków formowania, przy jednoczesnym zachowaniu integralności muru, niskiej wartości początkowej absorpcji wody. Przewidywane jest wykorzystanie badań do weryfikacji przydatności funkcjonujących na polskim rynku gotowych zapraw do murów licowych oraz do uzupełnienia testowanej metody badania mrozoodporności zapraw na elementach zespolonych oraz wsparcie przy definiowaniu cech materiałowych w nowej kategoryzacji materiałów budowlanych (EUROKOD) (RSI rozdział 6, pkt. 1.2). Wynikiem współpracy jest zgłoszenie udziału w 8th International Masonry Conference 2010 in Dresden.
  2. DUKO Engineering Sp. z o.o. z Poznania – współpraca udokumentowana umową. Firma zainteresowana jest badaniem własności materiałów kompozytowych złożonych z cementu, polimeru oraz popiołów lotnych wykorzystywanych obecnie do uszczelniania rur kanalizacyjnych (także w regionie, ostatnio w Bydgoszczy). Współpraca ta ma charakter wielowątkowy ponieważ dotyczy analizy właściwości mechanicznych i chemo-mechanicznych oraz identyfikacji: budowy mikroskopowej, współczynników dyfuzji i przewodności, parametrów struktury porów porowatych materiałów kompozytowych. Współpraca ma zaowocować wdrożeniem nowej techniki w produkcji kompozytu do formowania barier geologicznych wokół źródła zanieczyszczenia. Działania te są zgodne z RSI rozdział 6, pkt. 1.2.
  3. SOLBET Spółka z o. o. z Solca Kujawskiego – współpraca udokumentowana listem intencyjnym. Współpraca dotyczy m. in. badań porozymetrycznych, w celu efektywnej kontroli innowacyjnych rozwiązań inżynierskich, np. wdrożonej już systemowej koncepcji powiązania elementów murowych. Parametry i cechy wszystkich produktów muszą być starannie dobrane i dopasowane celem podniesienia standardów budowanych obiektów. Materiały, których własności struktury będą badane to: bloczki SOLBET IDEAL oraz bloczki Sorbet OPTIMA, nadproża z betonu komórkowego, płytki, zaprawy, tynki, kleje do płytek ceramicznych i terakoty, podkłady betonowe. Ciągła kontrola, poprawiane parametrów technicznych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań gwarantuje przedsiębiorstwu sukces i postęp ekonomiczny, RSI rozdział 6, pkt 1.2.
  4. Uni-Export Instruments Polska z Warszawy - współpraca udokumentowana listem intencyjnym. Jest to jedyny przedstawiciel firmy Quantachrome, producenta porozymetrów rtęciowych. Współpraca będzie polegać na wymianie myśli technicznej oraz pośrednictwie w celu ewentualnego komercyjnego wdrożenia wyników rozprawy doktoranta. ( RSI rozdział 6, pkt 1.2).
  5. BT - Poznań Sp. z o.o. Heidelberg Cement Group z Janikowa - udokumentowane listem intencyjnym. Współpraca mająca na celu zaadoptowanie rozwijanej w pracy metody badawczej do oceny właściwości materiałowych betonów oraz zapraw cementowych. Wyniki prowadzonych badań mogą być przydatne do projektowania betonów o oczekiwanej wytrzymałości, przepuszczalności lub odporności na działanie czynników zewnętrznych i wdrażania ich do produkcji, RSI, rozdział 6, pkt. 1.2.